Spelregels

Om de gebruiker veilig te kunnen laten spelen op luchtkussens en het risico op ongelukken te verkleinen/voorkomen, dient de gebruiker zich aan onderstaande spelregels te houden! Degene die zich niet aan deze spelregels houdt, dient hierop aangesproken te worden, of van het luchtkussen verwijderd te worden. Bij een controle van JSentertainment, JSkindervermaak of een derde partij die bevoegd zijn tot naleving van de veiligheid, mag en kan zij ten aller tijde het luchtkussen buiten gebruik stellen, wanneer de veiligheid in het geding is, of men zich niet aan de spelregels en/of veiligheidsregels houdt, het luchtkussen niet verankerd is, of het luchtkussen niet onder toezicht staat van een meerderjarig persoon. De huurder blijft dan wel het hurbedrag schuldig aan verhuurder. De volgende spelregels gelden de gedurende periode dat een luchtkussen opgeblazen staat.

  1. Een Springkussen, een Stormbaan, een Obstakelbaan of een ander luchtkussen waarop gespeeld kan worden moeten verankerd zijn en onder toezicht staan van minimaal 1 meerderjarig persoon, bij een Stormbaan en een Obstakelbaan geldt minimaal 2 meerderjarig personen, gedurende de periode dat het luchtkussen opgeblazen staat. Een opgeblazen luchtkussen mag nooit onbeheerd achter gelaten worden.
  2. De gebruikers dienen op de hoogte te zijn van de spelregels en dat het betreden van een Springkussen, een Stormbaan, een obstakelbaan of ander luchtkussen waarop gespeeld kan worden op eigen risico is.
  3. De gebruikers van bovenstaande luchtkussens met een beugel en/of bril, doen deze uit en/of af, anders is de schade aan bril en/of beugel voor eigen risico.
  4. Het is niet toegestaan om een bovenstaand luchtkussen te betreden onder invloed van Alcohol, Drugs en met Schoenen, Drank, Etenswaar, Scherpe Voorwerpen en Confetti. Indien er onherstelbaar schade is veroorzaakt (bv vlekken door confetti, scheuren in banen door scherpe voorwerpen, dan dient de huurder een nieuw object te vergoeden.
  5. Het is niet toegestaan op de randen te klimmen/te zitten, Salto's te maken, elkaar te duwen, tegen de wanden aan te lopen/duwen, van de glijbaan te springen (indien aanwezig) en bij de Stormbaan/Obstakelbaan niet van de klim/glijgedeelte te springen. Dit zijn in de meeste gevallen de oorzaak van ongelukken met een luchtkussen, met botbreuken en lanceringen tot gevolg (bij Stormbanen).
  6. Springkussens zijn bestemd voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, Stormbanen mogen betreden worden door personen vanaf 5 jaar, de Obstakelbanen zijn bestemd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
  7. Op een Springkussen, een Stormbaan en een Obstakelbaan mogen maximaal het aangegeven aantal personen tegelijk op het betreffende luchtkussen met een maximum van 450 kg totaal! In de huurovereenkomst staat per object het maximaal aantal personen vermeld. 
  8. Op luchtkussens waar de gebruiker boven de 2 meter kan klimmen (bv Stormbanen/Obstakelbanen) mogen maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn. (bv klim/glij gedeelte stormbaan). Dit voorkomt dat het object kan kan inzakken en daardoor kan omvallen.
  9. Bij grote groepen gebruikers, adviseren wij per leeftijd of lengte het Springkussen, een Stormbaan, of andere luchtkussens te laten betreden. Een ander mogelijkheid is om te kiezen voor meerdere (kleinere) luchtkussens. Bij de Stormbaan/Obstakelbaan adviseren wij de deelnemers per 2 te laten starten en als deze 2 personen bovenop de klimgedeelte zijn, de volgende te laten starten.