veiligheidsregels

Hieronder staan een aantal veiligheidsregels die gelden, voordat een luchtkussen in gebruik mag worden genomen en tijdens het gebruik van het luchtkussen.  

 • Het luchtkussen dient op een vlakke en bij voorkeur op een zacht ondergrond (gras) geplaatst te worden (niet op zand / grind) Op zand bestaat de kans dat er zand in de blower terecht komt en men een risico loopt dat er een stofexplosie kan ontstaan. Wanneer u het luchtkussen op bv stenen plaatst, dient u te zorgen voor een valbescherming.
 • Het luchtkussen dient na het opzetten gecontroleerd te worden. De huurder zal direct contact moeten opnemen met de verhuurder, over wat hij/zij geconstateerd heeft (bij afhaal).
 • Het luchtkussen moet verankerd te zijn, voordat het in gebruik mag worden genomen. Het luchtkussen dient dus op een plek te staan waar het verankerd kan worden. Op gras met haringen, op stenen met spanbanden aan een aan de grond genageld object 9boom,hek, lantaarnpaal etc).
 • Het luchtkussen dient onder toezicht te blijven van een meerderjarig persoon en nooit onbeheerd achtergelaten te worden zolang het luchtkussen opstaat.
 • Dek bij regen de stroomaansluiting af.
 • Bij een stroomuitval, de gebruikers zo snel mogelijk van het luchtkussen verwijderen.
 • Bij een windkracht van 5 of meer, dient het luchtkussen direct buiten gebruik te worden genomen en het luchtkussen leeg te laten lopen en dubbel te slaan of op te ruimen. Een leeg gelopen luchtkussen nooit open laten liggen in de regen.
 • Bij extreem warm weer raden wij, de gebruikers aan, beschermende kleding te dragen om brand en/of brandwonden te voorkomen.
 • Een luchtkussen betreden onder invloed van drank, drugs etc is ten strengste verboden.
 • Springkussens zijn bestemd voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, Stormbanen vanaf 6 jaar en de obstakelruns vanaf 4 jaar tot +/- 12/13 jaar.
 • Alle gebruikers moeten van het luchtkussen af zijn, voordat het buiten gebruik mag worden genomen, daarna mag pas de stekker eruit gehaald te worden.
 • Iedereen die toezicht houdt, dient op de hoogte te zijn van de spelregels die gelden op het luchtkussen en dat bij harde wind het luchtkussen buiten gebruik dient te worden genomen.
 • Gebruikers die zich niet aan de spelregels houden, dienen hierover aangesproken te worden of van het luchtkussen verwijderd te worden, om andere bebruikers veilig te kunnen laten spelen.
 • Betreden van het luchtkussen is voor eigen risico!
 • De huurder en gebruikers van luchtkussens (oa Springkussens en Stormbanen etc) kunnen op geen enkele wijze JSentertainment of haar rechtspersonen aansprakelijk stellen, voor schade welke tijdens het gebruik ontstaat aan goederen en persoon.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle geleden schade welke ontstaat aan gehuurde object of vermissing hiervan of van andere huurartikelen tijdens de huurperiode.