Oprolschema

Hieronbder staat een filmpje, waarop u kunt zien hoe een springkussen cq luchtkussen opgerold dient te worden. Bij het huren van een springkussen of luchtkussen krijgt u een handleiding meegeleverd waarin staps gewijs beschreven staat hoe u deze op dient te rollen.
 
Onderstaand vind u een voorbeeld van een oprolschema:

 Oprolschema